Polska Misja Katolicka w Rosenheim - Zdjęcia

Koła i grupy w Polskiej Misji Katolickiej w Rosenheim

Ministranci

ministranci Noe, Jonasz, Veronika, Maciej, Aleksander, Mikołaj, Magdalena
Grupa ministrantów założona przez oo. kapucynów tuż po wojnie była bardzo liczna. Obecnie liczy 10 ministrantów, z czego trzej służą w Traunreut i Traunstein.
Na zdjęciu: Noe, Jonasz, Veronika, Maciej, Aleksander, Mikołaj, Magdalena


Chór Parafialny

Chór Parafialny
Próby chóru odbywają się w Centrum PMK Rosenheim w soboty o godz. 10:00.


Grupa modlitewna

grupa-odnowy
Grupa modlitewna spotyka się po Mszy św. wieczornej w centrum PMK


Stowarzyszenie Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji e.V.

Towarzystwo Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji e.V.
Zebranie założycielskie Centrum Krzewienia Języka, Tradycji i Kultury Polskiej odbyło się 27 II 1996 r. Wybrano 7-osobowy Zarząd, którego przewodniczącym z urzędu został ks. proboszcz Bernard Waidemann, wiceprzewodniczącym ks. Ludwik Synowiec, skarbnikiem Danuta Popiel, a sekretarką Krystyna Thomke-Rachlewicz. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane przez sąd rejestracyjny w Rosenheim 18 IV 1996 r. Zarząd stowarzyszenia w obecnej kadencji liczy 14 członków, przewodniczącą jest Edyta Borowicz, wiceprzewodniczącą Łucja Putko, skarbnikiem Alicja Slapka, a sekretarką Krystyna Thomke-Rachlewicz.


Grupa seniorów

Grupa Seniorów
Grupa seniorów działa od 1993 r., spotkania odbywają się w każdą III środę miesiąca. Od 1999 r. organizowane są pielgrzymki seniorów.