Polska Misja Katolicka w Rosenheim - Zdjęcia

Historia Misji

2007

We wrześniu ks. wikary Dariusz Porzucek zostaje przeniesiony na placówkę w Polsce. Nowym wikarym zostaje ks. Ryszard Szymeczko pełniący dotychczas swoje obowiązki w Młodzieżowym Domu Spotkań w Ensdorf.

2006

Po śmierci ks. Bernarda Waidemanna (†20.11.2005) i powrocie do Polski ks. Ludwika Synowca, nowym Proboszczem mianowany zostaje ks. Ignacy Zając. Jako wikary przybywa do parafii ks. Dariusz Porzucek.

2005

Polskojęzyczna Misja Katolicka w Rosenheim święci jubileusz 60-lecia swego istnienia

2000

Parafianie czynią starania o utrzymanie zagrożonej rozwiązaniem Misji w Rosenheim.

1997

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa byłego proboszcza ks. Antoniego Lichoty.
Parafianie składają wyrazy wdzięczności za wieloletnią posługę duszpasterską

1996

Druga peregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która staje się wielką uroczystością parafialną.

1993

Ks. Bernard Waidemann otrzymuje nominację na proboszcza parafii.
Jako drugi duszpasterz mianowany zostaje ks. Ludwik Synowiec.

1993

Ks. Proboszcz Antoni Lichota przechodzi w stan spoczynku i wraca do Polski.

1992

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Bernarda Waidemanna.

1989

Ks. Bernard Waidemann przybywa do parafi, jako drugi duszpasterz.

1987

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Antoniego Lichoty.

1980

Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wielka uroczystość parafialna.

1979

09 grudnia zostaje poświęcony nowowybudowany kościół sw. Michała.

1978

Polska Misja Katolicka w Rosenheim wraz z jej dojazdowymi dekanatami zostaje uznana dekretem z 1 XII 1978 r. przez kard. Josepha Ratzingera za samodzielną polską placówkę duszpasterską missio cum cura animarum, z prawem tytułu proboszcza dla każdorazowego kierownika Misji.

1977

Następcą zostaje ks. Antoni Lichota, salezjanin z Prowincji Krakowskiej.

1976

Ks. Prałat Stefan Leciejewski zostaje mianowany Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech z siedzibą w Freising i po 20 latach opuszcza parafię w Rosenheim.

1966

Zostaje erygowana parafia św. Michała. Polska bratnia parafia znajduje tutaj swoją Ojczyznę.

1956

Ks. Prałat Stefan Leciejewski, jako następny proboszcz kontynuuje działalność duszpasterskąswojego poprzednika i rozwija duszpasterstwo młodzieżowe

1952

Ks. Dr Adam Kocur przyjmuje Parafię i rozpoczyna organizację duszpasterstwa.

1952

Powstają dwa osiedla mieszkaniowe dla Polaków, którzy przeżyli drugą wojnę światową, przy Lena-Christ-Straße (dawnej Amselweg), Am Gern, Bogenstraße i Westerndorfer Straße.
Do Rosenheim przybyło około 2500 Polaków bez Ojczyzny (Heimatlose).

1945

Polskie duszpasterstwo w Rosenheim i okolicy datuje się od 29 VI 1945 r.

Powstało w wyniku naglącej potrzeby opieki duszpasterskiej nad wszystkimi jeńcami obozów koncentracyjnych i przymusowymi robotnikami, tzw. Zwangsarbeiter, wyzwolonymi wraz z ukończeniem wojny. Wśród nich z samego oflagu polskich oficerów w Murnau uratowano 30 IV 1945 r. 5434 oficerów, z Dachau wyzwolono m.in. 450 polskich kapłanów.

W Rosenheim i okolicy pozostało 2500 bezdomnych Polaków z paszportami bezpaństwowych, tzw. Heimatlose. Do dziś jeszcze niektórzy parafianie są w ich posiadaniu. Zanim zbudowano dla nich dwa osiedla, zamieszkiwali w nieczynnych fabrykach i koszarach w Rosenheim. Ocenia się, że po wojnie pozostało w Niemczech około 2 mln Polaków nie mających ani do kogo, ani do czego wrócić w obróconej w gruzy i okupowanej przez Sowietów ojczyźnie.

Dalsza emigracja, powroty do kraju, a także śmierć umęczonych w obozach i utrudzonych tułaczką spowodowała, że z końcem lat 60. parafia liczyła 200 osób. Lata 70. rozpoczęły długo trwającą wielką falę nowych uchodźców politycznych.

Pierwszymi duszpasterzami byli dwaj kapucyni: o. Michał Skorupiński i o. Jan Stadnik Bonawentura.


Historia Misji w całości, do pobrania w formacie Word: (w języku polskim), (w języku niemieckim)